Investeringsstrategi

Tidligfasefondet investerer i bedrifter som har vekstpotensial i Trøndelag. Fondet søker å oppnå markedsmessig avkastning på investert kapital gjennom utvikling og realisering av investeringsporteføljen. Maks ramme for en investering er kr 1 million.  Fondet investerer i selskaper hvor exit innen 3-5 år kan sannsynliggjøres. Vi ser etter gründere med ambisjoner og gjennomføringsevne. Typiske levebrødsbedrifter med lokalt marked og lave vekstambisjoner vil ikke bli prioritert.

Tidligfasefondets investorer har bred gründer-erfaring, og fondet ønsker å utøve aktivt eierskap gjennom at denne kompetansen kommer selskapene til gode.

Tidligfasefondet er villige til å investere på et tidlig tidspunkt. Det er ofte en utfordring for gründerbedrifter å finansiere tiden det tar fra et nytt produkt eller en tjeneste er utviklet og fram til selskapet genererer positive kontantstrømmer. I denne fasen er det også viktig at det er investorer med relevant kompetanse som investerer sammen med gründerteamet.