Investorer og styret

Bak Tidligfasefondet står offentlige og private investorer med en felles ambisjon om å gjøre kompetent kapital tilgjengelig for gründere som ønsker å satse i Trøndelag.

Styret består av Kristin Jørstad (leder), Hermod Fledsberg (nestleder), Håkon Aglen Fredriksen, Siv Merethe Gederaas Belbo, Eilif Due og Marius Værdal.

 • Margrethe Markussen

  Daglig leder
  Tlf: 47 417 73 900
 • Håvard Belbo

  Styremedlem
  Tlf: 906 91 115
 • Håkon Aglen Fredriksen

  Styremedlem, partner Broodstock Capital Partners AS
 • Kristin Jørstad

  Styreleder, head of IPR Management, NTNU Technology Transfer AS
 • Hermod Fledsberg

  Nestleder, investor, medeier Cobiaq AS
 • Eilif Due

  Styremedlem og investor
 • Harry Bøe

  Investor, adm.dir NTS ASA, eier SS Invest AS
 • Jan Ivar Sandnes

  Adm.dir og medeier i investor Norsk Navigasjon Holding AS
 • Knut Mørkved

  Investor
 • Stig Ørnvall

  Investor, forretningsutvikler eget selskap
 • Roald Dolmen

  Investor, medeier NTS ASA
 • Bernt Furre

  Investor, medeier Fosdalen AS
 • Arne Haug

  Banksjef hos investor Sparebank1 SMN
 • Erik Sakshaug

  Investor, eier Sakshaug Sport Holding AS
 • Ole R. Jørstad

  Investor
 • Ivar Strand

  Investor, medeier Cobiaq AS
 • Arild Sand

  Investor
 • Trond Thomassen

  Adm.dir og investor i Normilk AS

Øvrige investorer:

Aasen Sparebank, IN-Vest AS, Appliq AS, Hougen Invest AS