Assitech solgt til Topro!

Tidligfasefondet har hatt sin første exit når Assitech ble solgt til Topro! Tidligfasefondet fikk utbetalt nesten 4 ganger det som ble investert i 2014!

Assitech kom i kontakt med T:lab allerede under en pitchekonkurranse på NTNU tilbake i 2013, der de unge gründerne fra Entreprenørskolen sto fram som dyktige og ambisiøse. De hadde funnet seg en spennende utfordring, hvor deres løsning kunne bli både til stor samfunnsnytte og en lønnsom virksomhet. Etter noen runder med sparring på forretningsmodell og kobling med Egge Sykehjem, som testet ut den første prototypen av Assistep, ble det mest fokus på kapitalinnhenting. Gründerne ville gjerne forsøke å få med Tidligfasefondet som investor, og hadde også en del andre engleinvestorer samt venner&kjente som ville være med. Etter noen runder kom det på plass en emisjon våren 2014, og dette var Tidligfasefondet sin første investering. I tillegg til kapital har også Tidligfasefondet bidratt med kompetanse, i starten var Harry Bøe med i styret og etter hvert ble det Christian Wee som ble vår ressurs. Christian har mange års erfaring med internasjonalt salg og forhandlinger, og har vært med i styret siden høsten 2016.

Etter 7 år kom exiten, som allerede i 2014 var en del av vår felles ambisjon for selskapet. Den kom kanskje et år eller to senere enn den opprinnelige planen, men så har vi også lagt bak oss en pandemi. I exit-prosessen ble det mange møter og diskusjoner, og erfarne transaksjonsrådgivere fra Impello ble koblet på for å sikre kvalitet og framdrift i prosessen. Her er det mange som feiler, og som undervurderer hvor omfattende et salg som dette er. Gründerne i Assitech har også denne gangen vist at de håndterer store oppgaver og høyt arbeidspress, og evnet å legge ned en solid jobb for å få et godt resultat trygt i havn.

Les om Assistep her: https://assistep.no/