Om fondet

Tidligfasefondet er et investeringsselskap som ser etter potensielle vekstselskap i Trøndelag. 

Bak Tidligfasefondet står 20 private investorer, 3 banker, 2 innovasjonsselskap og Trøndelag Fylkeskommune, alle med en felles ambisjon om å gjøre kompetent kapital tilgjengelig for gründere som ønsker å satse i Trøndelag. Fondet har en kapitalbase på 17 millioner kroner og en foreløpig portefølje på 15 selskaper.

T:lab er forvalter for Tidligfasefondet. Investeringsbeslutningene gjøres av styret.