Om fondet

Fylkesråd Terje Sørvik (til venstre) sammen med Håvard Belbo, Kunnskapsparken og Svein Larsen fra Proneo.

Fylkesråd Terje Sørvik (til venstre) sammen med Håvard Belbo fra T:Lab og Svein Larsen fra Proneo.

Tidligfasefondet er etablert etter initiativ fra Trøndelag Fylkeskommune, T:Lab AS og Proneo AS. Med på laget er også Sparebank 1 SMN, Grong Sparebank, Aasen Sparebank og 19 private investorer med erfaring på hva som må til for å lykkes. Fylkeskommunen er største eier i fondet, som har en kapitalbase på 15 millioner kroner.

Bak Tidligfasefondet står altså offentlige og private investorer med en felles ambisjon om å gjøre kompetent kapital tilgjengelig for gründere som ønsker å satse i Trøndelag.

Tidligfasefondet er fra 2016 blant de utvalgte investormiljøene i Norge som er med i presåkorn-ordningen til Innovasjon Norge, og har dermed ytterligere 5 millioner å investere for.