For Gründere

Tidligfasefondet søker dyktige bedrifter i tidlig fase med tilhold i Trøndelag. Vi ser etter gründere med ambisjoner og gjennomføringsevne. Typiske levebrødsbedrifter med lokalt marked og lave vekstambisjoner vil ikke bli prioritert.

Investeringsstrategi

Tidligfasefondet investerer i bedrifter som har vekstpotensial i Trøndelag. Fondet søker å oppnå markedsmessig avkastning på investert kapital gjennom utvikling og realisering av investeringsporteføljen. Maks ramme for en investering er kr 2 million.  Fondet investerer i selskaper hvor exit innen 3-5 år kan sannsynliggjøres. Vi ser etter gründere med ambisjoner og gjennomføringsevne. Typiske levebrødsbedrifter med lokalt marked og lave vekstambisjoner vil ikke bli prioritert.

Tidligfasefondets investorer har bred gründer-erfaring, og fondet ønsker å utøve aktivt eierskap gjennom at denne kompetansen kommer selskapene til gode.

Tidligfasefondet er villige til å investere på et tidlig tidspunkt. Det er ofte en utfordring for gründerbedrifter å finansiere tiden det tar fra et nytt produkt eller en tjeneste er utviklet og fram til selskapet genererer positive kontantstrømmer. I denne fasen er det også viktig at det er investorer med relevant kompetanse som investerer sammen med gründerteamet.

Smiling handsome young businessman in suit and tie looking at camera posing at group meeting with partners, happy executive manager, successful team leader or professional business coach portrait
pexels-energepiccom-313691

Vurderingskriterier

Når vi velger ut hvilke bedrifter vi investerer i, søker vi å finne bedrifter med en god og skalerbar forretningside. Vi ser blant annet på gründerteamet, evne til innovasjon, vekstmuligheter, samfunnsansvar/bærekraft, markedssituasjon og forretningsmodell. Vi ser spesielt etter bedrifter innen de blå/grønne næringer; havbruk, jordbruk eller skogbruk. Blant våre investorer er det god bredde når det gjelder bransje-erfaring og kompetanse.

Hva gjør du som gründer?

1.

Send din presentasjon

2.

Møte med Tidligfasefondet

3.

Fyll ut skjema for investeringsbeslutning

4.

Pitch i styremøte i Tidligfasefondet

5.

Beslutning om investering i styret i Tidligfasefondet

Høres dette interessant ut?

Er du gründer? Send oss din presentasjon.

[email protected]