Portefølje

Assistep-Orange-and-Black-300dpi

AssiTech ble etablert av studenter fra NTNU som har brukt masterstudiet ved Entreprenørskolen og mye egentid til å utvikle et produkt til omsorgssektoren som løser en utfordring på en effektiv og aktiv måte. Selskapets første produkt, AssiStep, er en «rullator i trapp» for eldre og bevegelseshemmede, som er utviklet sammen med bl.a SINTEF Helse og Egge Helsetun på Steinkjer. AssiStep består av et nytt gelender som installeres langs trappa, koblet til et håndtak som brukeren selv skyver foran seg opp og ned trappa. Velferdsteknologi er et markedsområde i kraftig utvikling, og markedsmulighetene er store, både innenfor offentlig sektor og i forbrukermarkedet.

Kontaktperson: Halvor Wold

Hjemmeside: http://assistep.no

 

Naviaq_175
Naviaq AS

Naviaq er et selskap spunnet ut av Norsk Navigasjon AS på Snåsa og utviklet sammen med AQS AS i Flatanger for å levere servicetjenester til havbruksnæringa. Selskapet skal bidra til å løfte oppdrettsnæringen til nye høyder gjennom å innføre nye bransjetilpassede IKT-løsninger basert på velprøvd teknologi fra Norsk Navigasjon sine virksomheter i andre bransjer. Selskapets første produkter er programvare for dokumentering av teknisk informasjon i fortøyninger, notbøting og effektiv administrering og gjennomføring av oppdrag.

Kontaktperson: Jan Ivar Sandnes.

Hjemmeside: http://naviaq.no/

Vepak

Vepak AS

Vepak er et selskap med utspring fra NTNU Entreprenørskolen, som har utviklet en vedpakkemaskin som pakker fyringsved i letthåndterlige småsekker 5 ganger raskere enn man gjør det for hånd. Maskinen sparer vedprodusentene for repeterende, ineffektivt og kostbart arbeid. Selskapet har etter noen års utvikling levert til Norge, Sverige, Storbritannia og Estland. I tillegg tilbys en forbedret vedsekk som lukkes på ett sekund, og som øker produktiviteten til vedprodusentene ytterligere. Automatisert produksjon vil kunne gjøre det mulig for norske vedprodusenter å øke sin konkurranseevne og skogeiere kan få mer verdiskaping ut av egen skog.

Kontaktperson i Vepak: Ole Holtet.

Hjemmeside: http://www.vepak.no/

 

 

Blafjell logo kopi
Blåfjell AS

Blåfjell AS er et selskap som satser på innenlands oppdrett av røye. De planlegger å etablere et moderne og meget miljøvennlig resirkulasjonsanlegg for oppdrett i Sørli. Etter flere års FoU-arbeid fikk selskapet i desember 2016 finansieringen av det første byggetrinnet på plass.

Kontaktperson i Blåfjell: John Helge Inderdal.

 

 

Mattid logo

Mattid AS

Mattids forretningsidé er å gjøre det enkelt for forbrukere å kjøpe sunn og god mat levert rett hjem i tilpassede mengder, tilpasset egne preferanser og med brukervennlig hjelp til effektiv tilberedning. Målet er å ta en posisjon som en av de ledende aktørene i et raskt voksende norsk marked for nettbasert mathandel. I Norge omsettes det mat for ca 160 milliarder kroner pr år og markedet for nettbasert mathandel antas å vokse fra 1,2 mrd kroner i 2015 til 6-10 mrd i 2020.

Kontaktperson i Mattid: Erik Lidahl.

Hjemmeside: http://www.mattid.no

Logo Smart Varsling

Smart Varsling

I motsetning til en tradisjonell alarmtjeneste tilknyttet en alarmsentral med vektere, tilbyr selskapet direkte varsling til kunden, og viderekobling til naboer og personer som kunden ønsker skal bli varslet hvis kunden selv ikke er hjemme. Varslingen skjer via en egenutviklet app, med mulig backup fra en forsikringsgodkjent vaktsentral.

Smart Varsling er ikke geografisk begrenset til de områdene hvor det finnes vektertjenester, og derfor er tjenestene spesielt interessante i distrikt med spredt bebyggelse.

Kontaktperson: Henning Andersen

Hjemmeside: http://smartvarsling.no

 

Logo Muba

Gründerne bak Muba har lang fartstid i musikkbransjen og har lenge sett behovet for bedre verktøy for bransjen. Løsningen vil tilby bedre muligheter for synliggjøring, markedsføring og formidling av tjenester rettet mot aktørene i musikkbransjen, både nasjonalt og etter hvert også internasjonalt.

Muba skal være en møteplass, en markedsplass, et oppslagsverk og fungere som en «utstrakt hånd» for alle som ønsker å søke etter en artist eller et arrangement, eller de som ønsker å arrangere noe selv. Muba skal tilby et bredt spekter av brukervennlige lett tilgjengelige digitale tjenester. Her vil man kunne finne svar på alt knyttet til artister, sjanger, pris, turneer, kalender, utstyr, transport, kontraktsmaler for å nevne noe.

Kontaktperson: Anders Myrvold.

Hjemmeside: http://muba.no