Tidligfasefondet gjør en exit i Naviaq med hyggelig gevinst!

Tidligfasefondet var fødselshjelper i Naviaq og selskapet har nå blitt et ledende programvareselskap innen havbruksnæringen som standardiserer, kvalitetssikrer og effektiviserer arbeidsprosesser for oppdrettere samt servicebåt- og brønnbåtoperatører. SalMar Farming og serviceselskapene Frøy og AQS er blant selskapene som har tatt Naviaqs systemer i bruk.

Bluefront Equity kjøper over 50 prosent

Gjennom en kombinasjon av aksjekjøp fra eksisterende eiere og kapitalinnskudd, blir Bluefront Equity nå største eier i Naviaq med i overkant av 50 prosent av aksjene, og skal hjelpe selskapet videre med å nå sine internasjonale ambisjoner. Gründerne av selskapet vil sammen med nøkkelansatte eie resterende. Tidligfasefondet selger seg dermed ut med en hyggelig gevinst.  

Trøndersk innovasjon

En av våre investorer, Ivar Strand, er styreleder i selskapet og fortalte at historien startet med en digital snåsning, Jan Ivar Sandes, som manglet parrings-vær til sauene sine. Han reiste så til Flatanger for å finne nye gener til sin saueflokk. Under kaffekopp-praten med saue- og havbruksbonde Ove Løfsnæs ble ide’en til Naviaq unnfanget. Tidligfasefondet, gründere og investorer tente på idéen, og nå, 7-8 år senere, er Naviaq blitt det ledende software selskapet til norsk havbruksnæring. Så enkelt kan det gjøres.