Tidligfasefondet II AS foretar sin første investering i Capeesh AS

Tidligfasefondet II har investert i Capeesh AS, et ledende teknologiselskap innen språkopplæring drevet av kunstig intelligens (AI). 

Capeesh’s unike tilnærming kombinerer avansert AI-teknologi med pedagogisk ekspertise for å tilby skreddersydd språkopplæring til en rekke målgrupper. Med kapital fra Tidligfasefondet vil selskapet kunne utvide sin plattform, forbedre eksisterende produkter og utforske nye markeder. 

Vi er glade for å støtte Capeesh i deres målsetting om å gjøre språkopplæring mer tilgjengelig og effektiv gjennom bruk av kunstig intelligens. Vi har stor tro på teamet i Capeesh, og at selskapet står foran en betydelig vekstfase, sier Lars Erik Jørgenvåg, daglig leder i Tidligfasefondet II.  

Capeesh AS har allerede etablert seg som en nøkkelspiller i markedet for digitale språkopplæringsløsninger, og denne investeringen fra Tidligfasefondet II vil bidra til å styrke selskapets posisjon ytterligere. Med et stadig voksende behov for effektiv språkopplæring på verdensbasis, er Capeesh godt posisjonert for fremtidig suksess.