Tidligfasefondet II AS legger 25 millioner på bordet til trønderske gründere

Bak Tidligfasefondet II står 26 Trønderske investorer, Trøndelag fylkeskommune og SpareBank1 SMN. Fondet er investeringsklar og er på utkikk etter ambisiøse oppstartsselskap.

 • Det nye Tidligfasefondet II bygger videre på de gode erfaringene fra det første Tidligfasefondet, som ble etablert i 2013. Vi har skapt et spennende og kraftfullt investormiljø gjennom ti år, som vi gleder oss til å videreføre inn i det nye fondet, sier styreleder,  Kristin Jørstad. 

I potten på 25,25 MNOK er det Trøndelag fylkeskommune som bidrar med det største beløpet på 10MNOK, deretter kommer SpareBank1 SMN med 3MNOK, mens 12,5MNOK kommer fra private næringslivsaktører fra Trøndelag med vekt på norddelen i fylket. 

 • Jeg er glad for at vi endelig er i gang, og at vi kan begynne å investere. Det er mange forespørsler, sier daglig leder Lars Erik Jørgenvåg. 

Tydelig bærekraftsprofil

 Det nye fondet skal investere inntil to millioner kroner i ti til femten oppstartsselskap i Trøndelag, som jobber med løsninger som bidrar til å løse klimautfordringene.

 • Vi investerer i bedrifter som bringer verden i rett retning. Vi er på utkikk etter 10-15 selskaper. Selskapene må ha en tydelig bærekraftsprofil. Vi har investorer som kommer fra havbruk, landbruk og teknologimiljø. Derfor har vi spesielt fokus på det, men casene kan komme fra alle bransjer, sier Lars Erik Jørgenvåg.
 • SpareBank 1 SMN ønsker å bidra til bærekraftig nyskaping og vekst i Midt-Norge, og vi bruker en vesentlig del av vårt samfunnsutbytte på det. Tidligfasefondet har gjennom sine første ti år vist seg som et vellykket initiativ. Ikke bare finansielt, men minst like viktig som en spennende møteplass som har knyttet investorer i Namdalen og på Innherred sammen. Dette er virkelig noe å bygge videre på, og vi legger nå enda mer innsats i det nye fondet. Oppstartsbedrifter trenger kapital, og Tidligfasefondet kommer godt med i kampen om å skape nye arbeidsplasser, sier banksjef Arne T Haug i SpareBank 1 SMN.

 

Fylkesdirektør Carl-Jacob Midttun er godt fornøyd med at det nye tidligfasefondet endelig er operativt.

 • Trøndelag fylkeskommune har lagt til grunn at fondet skal ha en bærekraftig profil. Samfunnet står overfor store utfordringer på dette området, og vi er nødt til å øke omstillingstakten betydelig.

 Tidligfasefondet AS:

 • Ble etablert i 2013, med til sammen 16,8 millioner kroner i investeringskapital
 • Eies av 20 private investorer, 3 banker og 2 innovasjonsselskap og Trøndelag Fylkeskommune
 • Har investert i 25 bedrifter, fondet er pt medeier i 14 bedrifter
 • Fondet er i avslutningsfase

Tidligfasefondet II AS:

 • Er under etablering høsten 2023
 • Stiftes med 25,25 millioner kroner i investeringskapital
 • Eies av 13 private investorer, Tidligfasefondet, Sparebank 1 SMN og Trøndelag Fylkeskommune
 • Skal investere i 10-15 trønderske oppstartsselskaper (inntil 2 millioner pr selskap)
 • Hovedvekt på blå/grønne bransjer og teknologi, men kan investere i bærekraftige bedrifter i alle bransjer
 • Forvalterteam er Bjørn Wiseth og Lars Erik Jørgenvåg

Kontaktpersoner: Styreleder Kristin Jørstad tlf. 93449914 og daglig leder Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055