For Profesjonelle Investorer

Tidligfasefondet er en utmerket måte for deg som profesjonell investor* å få hjelp til å finne de gode investeringsmulighetene blant bedrifter i tidlig fase. Målet er å skape god avkastning for våre investorer, samtidig som vi tar samfunnsansvar ved å bidra til å utvikle morgendagens næringsliv.

* Profesjonell investor er definert i verdipapirhandelloven II § 10-6.

Hvem er vi?

Bak Tidligfasefondet står offentlige og private investorer med en felles ambisjon om å gjøre kompetent kapital tilgjengelig for gründere som ønsker å satse i Trøndelag.

Forvalterteamet består av Lars Erik Jørgenvåg (daglig leder) og Bjørn Wiseth (fondsforvalter).

Styret består av Kristin Jørstad (leder), Hermod Fledsberg (nestleder), Håvard Belbo, Håkon Aglen Fredriksen, Kristin Eriksen, Eilif Due og Christian Wee.

Forvalterteam Tidligfasefondet Bjørn Wiseth og Lars Erik Jørgenvåg foto Silje Øksnes KolaasFullSizeRender 33
Smiling handsome young businessman in suit and tie looking at camera posing at group meeting with partners, happy executive manager, successful team leader or professional business coach portrait

Investeringsstrategi

Tidligfasefondet investerer i bedrifter som har vekstpotensial i Trøndelag. Fondet søker å oppnå markedsmessig avkastning på investert kapital gjennom utvikling og realisering av investeringsporteføljen. Maks ramme for en investering er kr 1 million.  Fondet investerer i selskaper hvor exit innen 3-5 år kan sannsynliggjøres. Vi ser etter gründere med ambisjoner og gjennomføringsevne. Typiske levebrødsbedrifter med lokalt marked og lave vekstambisjoner vil ikke bli prioritert.

Tidligfasefondets investorer har bred gründer-erfaring, og fondet ønsker å utøve aktivt eierskap gjennom at denne kompetansen kommer selskapene til gode.

Tidligfasefondet er villige til å investere på et tidlig tidspunkt. Det er ofte en utfordring for gründerbedrifter å finansiere tiden det tar fra et nytt produkt eller en tjeneste er utviklet og fram til selskapet genererer positive kontantstrømmer. I denne fasen er det også viktig at det er investorer med relevant kompetanse som investerer sammen med gründerteamet.

Styret

Eirik Tronstad

 • Styremedlem

Malin Løfsnæs

 • Styremedlem

Therese Troset Engan

 • Styremedlem

Kristin Jørstad

 • Styreleder, head of IPR Management, NTNU Technology Transfer AS

Hermod Fledsberg

 • Nestleder, investor, medeier Cobiaq AS

Håvard Belbo

 • Styremedlem

Christian Wee

 • Styremedlem, daglig leder i Proneo

Håkon Aglen Fredriksen

 • Styremedlem, partner Broodstock Capital Partners AS

Eilif Due

 • Styremedlem og investor

Investorer

Hermod Fledsberg

 • Nestleder, investor, medeier Cobiaq AS

Eilif Due

 • Styremedlem og investor

Harry Bøe

 • Investor, adm.dir NTS ASA, eier SS Invest AS

Jan Ivar Sandnes

 • Adm.dir og medeier i investor Norsk Navigasjon Holding AS

Knut Mørkved

 • Investor

Stig Ørnvall

 • Investor, forretningsutvikler eget selskap

Roald Dolmen

 • Investor, medeier NTS ASA

Bernt Furre

 • Investor, medeier Fosdalen AS

Arne Haug

 • Banksjef hos investor Sparebank1 SMN

Erik Sakshaug

 • Investor, eier Sakshaug Sport Holding AS

Ole R. Jørstad

 • Investor

Ivar Strand

 • Investor, medeier Cobiaq AS

Arild Sand

 • Investor

Trond Thomassen

 • Adm.dir og investor i Normilk AS

Øvrige investorer